Alternatieve materialen ter vervanging van oppervlakte-delfstoffen : een kwalitatieve inventarisatie

Hoofddirectie van de Waterstaat (RWS), Rijkswaterstaat, Wegbouwkundige Dienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1983

39 p.
ill.
Met lit.opg.
(Publicatie van de Rijkswaterstaat ; 43)