Almere 1985 : aanzet tot een ontwikkelingsstrategie 1970-1985-2000

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1974

Om de ontwikkeling van Almere volgens de taakstelling - 125

17, 113 [18] p.
fig., tab.
(Flevobericht ; nr. 90)
Met lit. opg.