Algemeen rapport diepteverandering Z.W. wateren : Inhoudsvergelijkingen

Jac. Haring, J. van Veen ; Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
1950