Akoestisch onderzoek voltooiing RW27, gedeelte aansluiting Blaricum/Huizen - Stichtse Brug

Rijkswaterstaat, Directie Flevoland (RWS, RDIJ)], Rijkswaterstaat, Directie Utrecht], [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, [red. en samenstelling: J.C.J. Oostveen, D.J. van Kessel, M.I. Creemers-Hazebroek en E.J. Westra] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
1994

In 1994/1995 is de Rijkswaterstaat, Directie Flevoland gestart met de uitvoering van de voltooiing van de RW27. De gevolgen van deze voltooiing en de mogelijkheden om te voldoen aan de verplichtingen van de wet geluidhinder (WGH), dienen conform art. 99 van de WGH onderzocht te worden. Beschreven worden de uitgangspunten en resultaten van het akoestisch onderzoek.

23 p. (4)
(RDIJ-rapport ; 1995-1)
In opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied
Opgesteld onder verantwoording van de Projectgroep Programma van Eisen A27 bestaande uit vertegenwoordigers van RWS directie Flevoland, provincie Flevoland en gemeente Almere
ISBN 9036911281