Afvoertabellen Bovenrijn en takken 1965-1967

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR), Studiedienst
Arnhem : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Bovenrivieren (RWS, BOR)
1968

[9] p.
tab.
Samengest. uit tek. nr. 68.251