Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934

Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren
Den Haag : Algemeene Landsdrukkerij
1935

2 dl.
bijl., ill., tab.
Bevat 2 delen : Deel I : Verslag
Verslag II : Teekeningen