Afvoer en onschadelijkmaking van rioolwater

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater (RWS, RIZA)

1935

45 p.
tab.
Deze publicatie is samengesteld uit enkele essentiële punten uit de RIZA-jaarverslagen 1931, 1932 en 1933
Met voorw. van H.J.N.H. Kessener (toenmalige directeur RIZA)