Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013

Vereniging Afvalbedrijven in samenwerking met IPO
Utrecht : Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
11-2014

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2013 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn verwerkt. De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten van de verwerkingsinstallaties worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.

81 p.
fig., tab.
Versie 1.1
ISBN 9789491750090
Werkgroep Afvalregistratie