Afsluiting Volkerak : verslag modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1966

5 dl.
ill. ; 30 cm
M878. - In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD) Dl I: Stroombestendigheid sluitgatdrempel. - 11 p. : 20 p. fig. Dl. II: Vormgeving wintersluitgat. - 30 p. : 66 p. fig. Dl. III Ontgrondingen sluitingsfasen. - 12 p. : 33 p. fig. Dl. IV: Wind- en stroomweerstand caisson. - 7 p. : 14 p. fig. Dl. V: Krachten door de stroom op caissons uitgeoefend tijdens plaatsingsmanoeuvres. - 20 p. 36 p. fig.