Afbeeldingen kunstwerken in/over vaarwegen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Bureau Binnenscheepvaart

1972

ongep.
tekeningen
Losbladige uitg.