Advisering aan Provincie Groningen en Waterschap Eemszijlvest betreffende versterking van de waterkeringen in Delfzijl

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Hoofdafdeling Water, Afdeling Waterkeren (AK), [A.M. van Agthoven (tevens red.), Y.H.G. van Haaren, D.C.M. Klaassen, P. Tönjes, J.E. Venema
Delft : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
1997

Mede door de bodemdaling veroorzaakt door gaswinning moet de primaire waterkering in Delfzijl versterkt worden. In dit advies wordt ingegaan op: de te hanteren planperiode; de benodigde kerende hoogte van een aantal dijkvakken, de sluisdeuren en een coupure; het beheer van de sluizen; de betrouwbaarheid van het sluitproces van de sluizen; toetsing van de kerende hoogte van een dijkvak.

II, 29, [22] p.
fig., tab., bijl.
Rapportnr. W-DWW-96-038
In opdracht van Waterschap Eemszijlvest en Provincie Groningen
Titel op omslag: Versterking van de waterkering in Delfzijl
Met lit.opg.