Advies inzake reistijdwaarderingen bij evaluatiestudies

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde
[Rotterdam] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
1990

In dit advies wordt achtereenvolgens behandeld: het doel van dit advies, de inhoud van het advies, de aanbevolen reistijdwaarderingen en een procedurevoorstel omtrent de overeenstemming over dit advies en het algemeen ingang doen vinden van deze waarderingen.

5 p.
bijl. ; 30 cm
DGV B190-067