Adrianus François Goudriaan (1768-1829) : biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van 's Rijks Waterstaat

M. Westphal, P.A. de Wilde, [grafische verzorging: Meetkundige Dienst, Afdeling Grafische Technieken]

1998

In deze biografie komen aan de orde: familie, de jonge Adrianus François (1768-1795), start bij Marine en Waterstaat (1795-1808), promotie (1808-1813), bouwen aan 's rijks Waterstaat onder Willem I (1813-1823), en politiek spel (1823-1829).

132 p.
ill., foto, tek., krt., bijl.
(Rijkswaterstaat-serie ; 61)
Met lit. opgave
ISBN 9036916526