Actualisatie uitstroomfrequenties wegtransport

AVIV, Goudappel Coffeng, G.A.M. Golbach, D.H. van Amelsfort, L.M. Bus
Enschede : AVIV
16-12-2005

Bij de berekening van het extern veiligheidsrisico veroorzaaktdoor het transport gevaarlijke stoffen over de weg wordt gebruikt van scenario?s voor ongevallen met druk en atmosferische tankwagens. Aan deze scenario?s is een kans op optreden toegekend en er worden verschillende mogelijke ontwikkelingen onderscheiden. Deze frequenties en vervolgkansen zijn in 1994 landelijke afgesproken in de kansenstudie. In de kansenstudie is tevens een schatting gegeven van de uitstroomingsfequentie voor drie wegtypen en is een methode aangereikt om met lokale correctiefactoren de uitstromingsfrequentie per wegvak af te leiden uitgaande van de relatieve verkeersveiligheid op dit wegvak. In dit onderzoek is beoordeeld of er redenen zijn of er redenen zijn om de gemaakte afspraken te actualiseren.

47 p.
Bijl., ill.
Met samenv.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding : J. Veurman (AVV)