Activiteitenbesluit : opslag stoffen

Ministerie VROM
VROM
2008

De voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen staan verspreid in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriele regeling. Dit informatieblad geeft een overzicht waar de bepalingen over opslag van stoffen te vinden zijn, gaat in op nieuwe bepalingen en beschrijft welke stoffen in welke vormen opgeslagen mogen worden.

9 p.
VROM 7567