Activiteitenbesluit : de implementatie in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk [elektronische uitgave] : Maatlat gemeentelijke uitvoeringspraktijk activiteitenbesluit [elektronische uitgave]

Ministerie VROM, Ministerie VROM. VROM-Inspectie
Ministerie VROM
2009

Het onderzoek van de VROM-Inspectie is bedoeld om te komen tot aanbevelingen om gemeenten verder op weg te helpen met de implementatie en niet om handhavend op te treden.Uit de interviews met 40 gemeenten blijkt dat het merendeel van de gemeenten goede stappen heeft ondernomen om het Activiteitenbesluit te implementeren. Toch zullen in bijna alle onderzochte gemeenten nog verbeterslagen gemaakt moeten worden .

Maatlat gemeentelijke uitvoeringspraktijk activiteitenbesluit (28 p.)
ill.
Met samenvatting.
16 p.
VROM 9044