Actief Bodembeheer Maas (ABM) : I beleidsnotitie : II nota van toelichting

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB), opgesteld door Provincie Limburg ... [et al.]
Maastricht [etc.] : Provincie Limburg [etc.]
2003

De beleidsnotitie bevat het toetsingskader voor de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant en de minister van Verkeer en Waterstaat bij het gebruik van hun respectievelijke bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). In de nota van toelichting worden onderdelen van het beleid ABM toegelicht en nader onderbouwd. De indeling van deze nota van toelichting sluit zo veel mogelijk aan bij de indeling uit de beleidsnotitie.

100 p.
ill.