Aanwijzing ex artikel 27 juncto artikel 24 van de Luchtvaartwet, houdende wijziging van het aangewezen luchtvaartterrein Terlet alsmede vaststelling van de geluidszones


[Den Haag] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksluchtvaartdienst (RLD)
1996

[ongep.]
krt.