Aanvullende richtlijnen integraal milieu-effectrapport "Project Mainport en Milieu Schiphol (PMMS)" : vaststelling geluidzone huidig vierbanenstelsel inclusief tweezijdig gebruik Zwanenburgbaan en verlenging Kaagbaan

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1992

15 p.
30 cm.