Aanvoeren, lozingen en afvoeren van de Zeeuwse Rijkswateren 1997

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, afdeling AXB
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1999

Geeft inzicht in de watertransporten in de Zeeuwse Rijkswateren in 1997. Opgenomen is het peilverloop per bekken en als factoren van de transporten zijn opgenomen: polderlozingen, neerslag, gewasverdamping en openwater verdamping, afvoer van rivieren, schutwater, spui- en inlaatwater en afvoeren RWZI's.

28 p.
fig.