Aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB : toepassing van acrylvezels in TLZOAB

J. Voskuilen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
[Delft] : RWS, DVS
2013

48 p.
Paper InfraQuest seminar TLZOAB, 7-11-2013