Aanteekeningen in verband met de eventueele toepassing van muurtjes systeem de Muralt bij den N.O.polderdijk

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [V.J.P. de Blocq van Kuffeler

1934

(Nota / ZZW ; nr. 83)