Aanteekeningen betrekkelijk ijsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandsche rivieren : bijlage no. 5 van het rapport der Inspecteurs van den Waterstaat, naar aanleiding eener beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 27sten maart 1864, no. 425.

[Inspecteurs van den Waterstaat]
's-Gravenhage : RWS, Van Weelden en Mingelen
1862

378 p.
bijl., tab.