Aanteekeningen betreffende de mogelijkheden tot zandwinning in den zuidwestelijken hoek van het IJsselmeer

F.J.B.G. Geers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1942

Onderzoek naar de exploitatie van zand op het Muiderzand en ten noorden van Naarden van belang voor de dijkaanleg en wegenbouw bij de inpoldering. Behandeld worden de kwaliteit van de zandlagen (op basis van grondboringen), de hoeveelheid, transport en totale kosten.

7 p.
tek.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; 160)