Aantasting van dwarsprofielen van vaarwegen : prototypemetingen in het Hartelkanaal in 1983 naar de aantasting van oeververdedigingen door diverse scheepstypen : verslag prototypemetingen, deel A, hydraulische aspekten

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory (etc.)
Delft : WL (etc.)
12-1984

54 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW)
Samen met het Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory, waren Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Laboratorium voor Grondmechanica en Gemeentewerken Rotterdam de auteurs die hebben meegewerkt aan dit rapport
(WL-rapport ; M1115 Deel XII A)
CO 273160/13
CO 416459/37