Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : opzet systematisch onderzoek : verslag modelonderzoek

E.J. van de Kaa, Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
10-1977

43 p.
8 bijl. ; 30 cm
Nota M1115 dl. II
Onderzoek in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
Met lit. opg.