Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : opzet fysisch schaalmodel waterbeweging door scheepvaart : schaaleffecten : verslag modelonderzoek

[Waterloopkundig laboratorium, Delft Hydraulics Laboratory]
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
12-1984

48, 22 p.
ill., fig., tab., foto's
M1115 deel III B
Met lit. opg.