Aanpassing van sociaal-economische gegevens (SEG) van de Studie Vervoer- en Verkeersstructuur IJsselmeergebied 2010 t.b.v. studie doorgaand verkeer in de Markerwaard

B.A. Schenk, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1985

Geeft aan op welke punten de sociaal-economische gegevens dienen te worden gewijzigd. Met behulp van een speciaal voor dit doel ontwikkeld aanpassingsprogramma wordt een tabel berekend.

12, [4] p.
fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1985-171 Cdw)
Met samenvatting