Aanpassing inrichting 'Ganzengouw'

W. van Dalfsen, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1977

De grootte van het reservaat leent zich voor de uitbouw van de oorspronkelijke functie, nl. rust- em foerageergebied voor Kolganzen. Het rustgebied zelf fungeert al 2 jaar tevens als weidevogelgebied. Behalve voorzieningen buiten het rustgebied kunnen bepaalde voorzieningen in het rustgebied ook voorwaarden scheppen tot uitbreiding van functies. Naast de maatregelen die moeten worden genomen voor de uitbreiding van functies, zal eerst aandacht worden besteed aan de consequenties van de aanpassing van de kade aan de opgetreden inklinking en zetting, en aan de aanpassing van het ontsluitingssysteem.

4, [4] p.
bijl., fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-85 Abw)
Met samenvatting