Aalscholvers in het IJsselmeergebied : concurrent of graadmeter? : vogels, vissen en visserij in duuraam evenwicht

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), S.H.M. van Rijn, M.R. van Eerden
Lelystad : RWS, RIZA
2002

Presenteert de resultaten van het onderzoek naar de populatiedynamica en ecologie van Aalscholvers in het IJsselmeergebied in de periode 1997-2001. De relaties tussen de Aalscholvers, de vissen en de visserij in het watersysteem stonden centraal in de studie. Het onderzoek heeft betrekking op zowel het volgen van geboorte, sterfte, emi- en immigratie als op de relaties tussen visconsumptie en de aanwezige voedselvoorraad van het IJsselmeer en Markermeer.

90 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2001.058)
In opdracht van Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISBN 9036954169