2019 06 Toedelingen : Inschatting (basisnet) intensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen op de weg

[M.M. Kruiskamp] ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
RWS, WVL
20-06-2019

Uitwerkingen van inschattingen (toedelingen) van het transport van gevaarlijke stoffen op nieuw aan te leggen wegen (t.b.v. o.a. planstudies).

-Toedeling vervoer gevaarlijke stoffen Rijnlandroute
-Toedeling vervoer gevaarlijke stoffen ViA A15
-Toedeling vervoer gevaarlijke stoffen Blankenburgverbinding A13-A16 en A4 Delft-Schiedam