2-dimensionele ontgrondingen als functie van de drempelhoogten en de getijbeweging in het sluitgat

F. Spaargaren, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD), Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : RWS, DD
18-06-1964

3, [4] p.
bijl.,ill.
Nota (DDWT) W-755