Richtlijn hectometrering : plaatsaanduiding in knooppunten en aansluitingen

B. Elbersen ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO), [A. Prost (Prost Profiel, Den Haag)]
Utrecht : RWS, GPO
30-01-2015

De Richtlijn Hectometrering beschrijft het voorbereiden, afstemmen en opstellen van een Hectometreringsplan. In dit plan wordt de unieke plaatsaanduiding weergegeven op auto(snel)wegen. Hoofdrijbanen krijgen de aanduiding Re / Li. Verbindingswegen krijgen een zogenaamde Hectometerletter. Samen met het wegnummer en de kilometrering is op deze manier elke locatie langs elke Auto(snel) weg gedefinieerd. De locatieaanduiding is fysiek zichtbaar op de groene Hectometerborden langs de auto(snel)weg te zien. Een Hectometerplan wordt vroegtijdig afgestemd met collega wegbeheerders, omdat de Hectometrering meest doorloopt tot over de eigen beheersgrens. Zowel het project als de – toekomstig – beheerder moeten het eens zijn over Hectometreringsplan. De precieze uitwerking van het plan leidt tot een Hectometerbordenplan. Hierop zijn alle te plaatsen Hectometerborden aangegeven. Deze data moet door het project en met instemming van de toekomstig beheerder aangeboden in de vorm van shape files aan RWS-CIV te Maastricht. De hectometerborden zelf worden in de realisatiefase van het project geplaatst. Relatie met andere richtlijnen: 1. CROW Richtlijnen nr. 207 voor Bebakening en Markering van Wegen. Hectometerborden vallen onder “Bebakening”. Beschreven wordt de uitvoeringswijze, maatvoering, bevestiging, dubbelzijdig/enkelzijdig bedrukt, etc. etc. van Hectometerborden en Duizendmeterborden (Hectometerborden met snelheidsaanduiding op de hele kilometer). 2. Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) 2005 (RWS-DWW, Delft. Publicatienr. DWW-039). Op basis van de steeds unieke lengte code zoals weergegeven op elk Hectometerborden wordt een BPS-codering opgesteld waarin ook breedte en diepte wordt aangeduid. Met BPS kan elke locatie op, boven en onder de weg / in de berm worden aangeduid. 3. "Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) voor DVM Verkeerssystemen" (Beheer door RWS-CIV). Beschrijft de omzetting van de BPS codering naar een codering geschikt voor gebruik bij en door Verkeersmanagement systemen.

48 p.
ill.
Definitief Akkoord Bestuur RWS
Versienummer WWA 4.2