Publicatiedatabank IenW

Dit is de openbare catalogus van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Je vindt hier alle publicaties die verschenen zijn vanaf 1860. Deze publicaties kun je gratis en direct downloaden.


De publicaties zijn uitgegeven door:

  • Infrastructuur en Waterstaat, waarin ondergenoemde voormalige ministeries zijn samengevoegd;
  • het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), incl. Rijkswaterstaat en KNMI;
  • het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), uitsluitend de beleidsterreinen Milieu en Ruimte.

Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kun je een overzicht per jaar van publicaties krijgen.