Publicatiedatabank IenW

Dit is de openbare catalogus van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met publicaties vanaf 1822. Deze publicaties kun je gratis en direct downloaden.

De catalogus houdt in 2021 op te bestaan; de openbare Rijkswaterstaat Rapporten zijn inmiddels te vinden in de nieuwe Rijkswaterstaat Rapportendatabank waarin vanaf 1 december 2020 de nieuwe rapporten geplaatst worden.

Vanuit de Publicatiedatabank IenW word je automatisch doorgelinkt naar de nieuwe omgeving; dit is te herkennen aan de markering ’RWS Rapportendatabank’ bij gevonden zoekresultaten.


De publicaties zijn uitgegeven door:

  • Infrastructuur en Waterstaat, waarin ondergenoemde voormalige ministeries zijn samengevoegd;
  • het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), incl. Rijkswaterstaat en KNMI;
  • het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), uitsluitend de beleidsterreinen Milieu en Ruimte.

Zoeken

Je treft onder Uitleg een handleiding om het zoeksysteem optimaal te gebruiken. Via Jaaroverzichten kun je een overzicht per jaar van publicaties krijgen.